• Τι Περίθαλψη Είναι Κατάλληλη στο Τελικό Στάδιο μιας Θανατηφόρας Ασθένειας;