• Μια Εκκλησία Χρισμένη για τη Διακήρυξι της Βασιλείας