• Μελέτη Αριθμός 6—Το Χριστιανικό Ελληνικό Κείμενο της Αγίας Γραφής