• Ο Ιεχωβά Προμηθεύει το «Λύτρο σε Αντάλλαγμα για Πολλούς»