• Καμμία Ανακούφισις για τον Πλούσιο, Αλλά Παρηγορία για τον Πτωχό