• Δύναμις και Παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού