• Ο Θεός Οδηγεί Φιλάγαθα τον Λαόν Του προς την Ζωή