• ‘Εις Πάντα τα Έθνη το Ευαγγέλιον Πρέπει να Κηρυχθή Πρώτον’