• Ο Δίκαιος Νόμος του Αιωνίου Βασιλέως Είναι η Αλήθεια