• Θεοκρατική Οργάνωσις με την Οποία Πρέπει να Προχωρούμε Τώρα