• Ο Καιρός για ν’ Αποφασίσωμε στο Όνομα Τίνος Θεού θα Περπατούμε