• Ο Ιεχωβά Φέρνει τη «Σφράγισι» των Εκλεκτών του σε Πέρας