• Η Μία Κυβέρνησις για τον Ένα Κόσμο Κάτω από τη Θεία Εξουσία