• Πιστότης στη Γαμήλιο Διαθήκη Υποκινεί το Θείο Έλεος