• Η Υποκινούσα Δύναμις της Γενναιοδωρίας του Χριστού