• Ιησούς, Παράδειγμα για να το Ακολουθήσουμε Προσεκτικά