• Το Μισνά και ο Νόμος που Έδωσε ο Θεός στον Μωυσή