• Ο Ιεχωβά—“Προμήθευε Διαφυγή” στους Βιβλικούς Χρόνους