• 6ა ფულის, წონის, მოცულობისა და სიგრძის საზომი ერთეულები