• Met gebruikmaking van goddelijke kennis toegerust om te redeneren