• „Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne”