• Spustoszenie chrześcijaństwa przez „obrzydliwość”