• Rozsiewanie ziarna dobrej nowiny w świecie nawiedzanym wojnami