• Dlaczego nie poinformowano nas o „dniu i godzinie”