• Po obecnych „dniach ostatnich” mesjańskie Królestwo Boże!