• Dostosowanie się do tego, co dotąd objawiono o „umyśle Jehowy”