• Zmieniające się oblicze „chrystianizmu” — czy Bóg je aprobuje?