• Królewskie kapłaństwo, które zapewni błogosławieństwa całej ludzkości