• Să ne închinăm lui Dumnezeu în modul aprobat de el