• Μελέτη Αριθμός 3—Τοποθέτηση Γεγονότων στο Ρεύμα του Χρόνου