• Ο Ιησούς, το «Αντικείμενον της Εχθρότητος» Υποστηρίζει την Θεότητα του Ιεχωβά