• Ένας Κόσμος, μια Κυβέρνησις, Κάτω από τη Θεία Εξουσία