• «Να Μην Ανταποδίδετε Κακό Αντί Κακού σε Κανέναν»