• De heilige geest — de derde persoon van de drieëenheid of Gods werkzame kracht?