• Μετάφραση Νέου Κόσμου των Χριστιανικών Ελληνικών Γραφών