• Δεν Επιδοκιμάζεται από τον Θεό Καθετί που Λέγεται «Χριστιανικό»