• Ο Αντιτυπικός, Σύγχρονος Εδώμ Πρόκειται να Εξαλειφθεί