• Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift — met studieverwijzingen